Category Archive Blogi

ByKermarc RP OÜ

Spordikulude hüvitamine alates 2018. aastast

Alates 2018. aastast on tööandjal lubatud maksuvabalt hüvitada töötajale spordimiseks tehtud kulutusi kuni 100€ kvartalis. 

Read More

ByKermarc RP OÜ

Astmeline tulumaksuvaba tulu 2018

Alates 2018. aastast kehtib Eestis uus Tulumaksuseadus, mille alusel on eraisiku maksuvabaks tuluks kuus 500€ ja 6000€ aastas. See aga ei laiene kõikidele inimestele.

Üldine reegel on selline:

  • kuni 14 400€ aastase (kuni 1 200€ kuus) bruto sissetulekuga inimestele on maksuvabaks tuluks 500€ kuus ja 6000€ aastas;
  • alates 14 401€ aastas (alates 1 201€ kuus) hakkab lubatud maksuvaba tulu vähenema, jõudes nulli 2 100€ juures, kus iga lisanduv 1,80€ vähendab maksuvaba tulu 1€ võrra.
  • alates 2 101€ brutopalga saajad ei saa enda tulust maha arvata ühtegi senti maksuvaba tulu  ning tasuvad enda palgast 20% tulumaksu esimesest sendist alates.

Read More

ByKermarc RP OÜ

Auto erisoodustusmaks 2018

Alates jaanuarist 2018 muutub auto erisoodustusmaks. Regulatsioon kehtib vaid M1 kategooria autodele.

Uueks erisoodustuse maksustamise aluseks on liiklusregistris (tehnilises passis) näidatud kilovattide arv. Elektriautode puhul on maksustamise aluseks keskmine võimsus,

sisepõlemismootoriga autode puhul maksimaalne võimsus. Alla 5 aasta vanuste autode erisoodustuse hind on 1,96€ kw kohta kuus ja üle 5 aasta vanuste autode erisoodustuse hind on 1,47€ kw kohta kuus. Erisoodustuse maksimaalne hind jääb muutumatuks 130 kw võimsusega sõiduautode puhul. Alla 130 kw võimsusega sõiduautode erisoodustuse hind muutub soodsamaks ning üle 130 kw võimsusega kõrgemaks.

Read More

ByKermarc RP OÜ

Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise maksmine ja tingimused

Järgnevalt selgitan millistel tingimustel on tööandjal maksuvabalt võimalik töötajale maksta isikliku sõiduauto kasutamise eest  hüvitist.

Vabariigi valituse määruse kehtestatud korra alusel saab maksta isikliku sõiduauto kasutamise hüvitist  tööalaste sõitude puhul:

  1. ametnikule;
  2. töötajale (töölepingu seaduse tähenduses) ja
  3. juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele.

Read More

ByKermarc RP OÜ

Maksumäärad 2017

Kokkuvõte 01. jaanuarist 2017 kehtima hakanud maksumääradest:


  • tulumaksu kinnipidamise määr on 20%;
  • maksuvabatulu ühes kuus on 180 eurot (PS! Rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus);
  • täiendav maksuvabatulu pensioni korral on 236 eurot kuus (rakendavad ainult I ja II pensioni maksjad);
  • täiendav maksuvabatulu tööõnnetuse-või kutsehaigushüvitise korral on 64 eurot kuus;

Read More