Osaühingu raamatupidamisteenus

Osaühingu raamatupidamist korraldab juhatus. Nii ütleb meile Äriseadustik.  Sõltuvalt osaühingu juhi oskustest ja ettevõtte suurusest on võimalik raamatupidamist teha ise, palgata raamatupidaja või osta teenust raamatupidamisteenust pakkuvalt ettevõttelt.

Kõik äriühingud on raamatupidamiskohustuslased ja peavad pidama tekkepõhist arvestust st registreerima oma äritegevuse käigus toimunud tehingud raamatupidamisregistrites olenemata sellest kas nende tehingute eest on raha makstud või laekunud.

Väikesele ja keskmise suurusega ettevõttele võib olla otstarbekas osta raamatupidamisteenust sisse.

Meie oleme välja töötanud osaühingute raamatupidamisteenuse hinna arvestamiseks kaks meetodit:

  • kannete arvu alusel või
  • kindel kuutasu

Mahupõhine  tasu sobib eelkõige alustavale või väiksemale ettevõttele, kellel on vähe dokumente. Antud meetodi miinuseks on see, et ettevõtte juhtkond ei saa ette prognoosida raamatupidamisteenuse maksumust.

Kindla kuutasu peaksid valima ettevõtted, kus on igakuiselt palju dokumente, lisaks on vaja teostada mitme inimese palgaarvestus, esitada deklaratsioone ja muid seadusest tulenevaid aruandeid erinevatele asutustele. Kuutasu suurus määratakse läbirääkimiste käigus igale ettevõttele personaalselt.

Raamatupidamisteenuse hinnakiri osaühingutele

Kannete arv1 Hind2
Raamatupidamisteenus sisaldab:
  • algdokumentide kontroll ja sisestamine programmi;
  • sularaha arvestus (kassas sisse/ välja);
  • arveldused aruandvate isikutega;
  • põhivara arvestus;
  • ostu-ja müügireskontro;
  • aruandlus juhatusele e-postiga;
  • konsultatsioon
kuni 25 30€
26-50 60€
51-60 70€
61-70 80€
71-80 90€
81-90 100€
91-100 110€
101-110 120€
111- kokkuleppel

1 kanne= 1 dokument (nt ostuarve, müügiarve, sularahatsekk, palgaleht). Ühe dokumendi sisestamisel raamatupidamisprogrammi moodustub 2 kannet: üks on dokumendi registreerimine ja teine selle tasumise/ laekumise kanne pangas või kassas). 

Hindadele lisandub käibemaks.

Lisateenustena saab juurde tellida palgaarvestust, deklaratsioonide esitamist, majandusaasta aruande koostamist jne. Täpsem info asub lisateenuste all.

Selleks, et saaksime Teile teha võimalikult täpse personaalse  hinnapäringu palume Teil helistada tel +372 50 34 410, kirjutada e-posti aadressile info@kermarc.ee või täita hinnapäringuvorm SIIT