Raamatupidamisest

Raamatupidamine on iga eguka ettevõtte alus. Hästi planeeritud ja teostatud raamatupidamine annab selge arusaama ettevõtte tegelikust finantsolukorrast, tõstab selle krediidivõimekust ning aitab ressursse paremini planeerida. Seega pole raamatupidamine ettevõtte juhi jaoks oluline vaid finantsaruannete esitamiseks vaid ka ettevõtte tegevuse mõistmiseks ja hindamiseks.

Raamatupidamisteenus on suurepäraseks lahenduseks finantsarvestuse korraldamisel eelkõige väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele kelle tegevusmahtu ning eripära arvestades ei ole otstarbekas palgata oma finantspersonali. Meie raamatupidamisteenuseid kasutades ei ole vaja kulutada lisaraha raamatupidaja palgale, tema töökoha sisse seadmisele, täiendkoolitustele ega raamatupidamistarkvarale. Kompleksne raamatupidamisteenus arvestab iga ettevõtte eripärasid, aitab kokku hoida tööjõu-ja halduskulusid ning võimaldab ettevõtte omanikel ning personalil keskenduda tegevuse põhieesmärkidele.