Maksumäärad 2017

13. jaan. 2017

Kokkuvõte 01. jaanuarist 2017 kehtima hakanud maksumääradest:


 • tulumaksu kinnipidamise määr on 20%;
 • maksuvabatulu ühes kuus on 180 eurot (PS! Rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus);
 • täiendav maksuvabatulu pensioni korral on 236 eurot kuus (rakendavad ainult I ja II pensioni maksjad);
 • täiendav maksuvabatulu tööõnnetuse-või kutsehaigushüvitise korral on 64 eurot kuus;

 • Sotsiaalmaksu määr jäi samale tasemele võrreldes eelmise aastaga so 33%. Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 430 eurot (2016. aastal oli see 390 eurot). Ehk siis sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 141,90 eurot kuus;
 • Töötuskindlustusmakse määrad töötajale on 1,6% ja tööandjale 0,8%;
 • Kogumispensionimakse määr on kas 2% või 3%. Vasavat määra saab kontrollida isikukoodi järgi aadressil www.pensionikeskus.ee
 • Töötasu alammäär on:
  – tunnis 2,78 eurot ja täistööajaga töötamise korral 470 eurot kuus;
 • Lapsepuhkuse päevamäär on 22,20 eur

 

Kermarc