RaamatupidamineOleme paindlikud ja läheneme igale ettevõttele individuaalselt arvestades iga ettevõtte eripära.


Personaalne suhlus e-posti või telefoni teel. Vajadusel kohtumised ja konsultatsioonid.


Võimalus kasutada raamatupidamistarkvara müügiarvete koostamiseks.

Korras hoitud raamatupidamine on iga eduka ettevõtte alus. Hästi planeeritud ja teostatud raamatupidamine annab selge arusaama ettevõtte tegelikust finantsolukorrast, tõstab selle krediidivõimekust ning aitab ressursse paremini planeerida. Seega pole raamatupidamine ettevõtte juhi jaoks oluline vaid finantsaruannete esitamiseks vaid ka ettevõtte tegevuse mõistmiseks ja hindamiseks. Ettevõtte asutamisel on vaja kaaluda kas palgata raamatupidaja või osta raamatupidamisteenus sisse.

Raamatupidaja vs raamatupidamisteenust pakkuv ettevõte…

Täiskohaga raamatupidajat vajavad kindlasti suured ettevõtted. Sageli on neid isegi mitu, kuna töömaht on väga suur ja ühele inimesele ülejõu käiv. Näiteks suur tootmisettevõte. Pole ju mõeldav, et selline firma ostaks raamatupidamisteenuse täies mahus sisse. On olukordi, kus ostetakse vaid personaliteenust, kuid põhiline raamatupidamine on siiski kohapeal.

Raamatupidamisteenus on suurepäraseks lahenduseks finantsarvestuse korraldamisel eelkõige väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele kelle tegevusmahtu ning eripära arvestades ei ole otstarbekas palgata oma raamatupidajat.

Meie raamatupidamisteenuseid kasutades ei ole vaja kulutada lisaraha raamatupidaja palgale, tema töökoha sisse seadmisele, täiendkoolitustele ega raamatupidamistarkvarale. Kompleksne raamatupidamisteenus arvestab iga ettevõtte eripärasid, aitab kokku hoida tööjõu-ja halduskulusid ning võimaldab ettevõtte omanikel ning personalil keskenduda tegevuse põhieesmärkidele.

Peamiselt on meie klientideks osaühingud ja korteriühistud. Kuid osutame teenust ka MTÜ-le.

Personaalse hinnapakkumise saamiseks palume täita hinnapäring.


Saada hinnapäring