Tag Archive isiklik sõiduauto

ByKermarc

Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise maksmine ja tingimused

Järgnevalt selgitan millistel tingimustel on tööandjal maksuvabalt võimalik töötajale maksta isikliku sõiduauto kasutamise eest  hüvitist.

Vabariigi valituse määruse kehtestatud korra alusel saab maksta isikliku sõiduauto kasutamise hüvitist  tööalaste sõitude puhul:

  1. ametnikule;
  2. töötajale (töölepingu seaduse tähenduses) ja
  3. juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele.

Read More