isiklik sõiduauto - Raamatupidamisteenused

14. jaan. 2017

Järgnevalt selgitan millistel tingimustel on tööandjal maksuvabalt võimalik töötajale maksta isikliku sõiduauto kasutamise eest  hüvitist.

Vabariigi valituse määruse kehtestatud korra alusel saab maksta isikliku sõiduauto kasutamise hüvitist  tööalaste sõitude puhul:

  1. ametnikule;
  2. töötajale (töölepingu seaduse tähenduses) ja
  3. juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele.