Spordikulude hüvitamine alates 2018. aastast

11. märts 2018

Alates 2018. aastast on tööandjal lubatud maksuvabalt hüvitada töötajale spordimiseks tehtud kulutusi kuni 100€ kvartalis. 

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

 

Selliste kulude hulka kuuluvad treeningpaiga kasutamise kulud, spordirajatiste ülalpidamiseks vajalikud kulud, kulud taastusravi teenustele ning avalike rahvaspordiürituste osavõtutasu. Avaliku rahvaspordiürituse all mõeldakse sellist üritust, kuhu võivad minna kõik soovijad, mitte mõne konkreetse asutuse spordipäevi või muud kitsamale ringile mõeldud sündmust. Maksuvabastuse piirmäära ulatuses võib tööandja olemasolevaid rajatisi ülal pidada, kuid maksuvabastus ei laiene uute spordirajatiste loomiseks tehtavatele kulutustele. Piirmäära suuruseks on samuti 100 eurot kvartalis töötaja kohta ning kasutada võib nende töötajate piirmäära, kes tööandja spordirajatisi kasutavad. Spordirajatiste ülalpidamiseks tehtavate kuludena käsitatakse näiteks ruumide ülalpidamisega otseselt seotud kulusid, milleks võivad olla nii tervise edendamiseks kasutatava ruumi ja seadmete remont, koristamine kui ka jooksvad kulud, nagu elekter ja vesi. Taastusraviga seotud kulutuste hüvitamisel on oluline, et taastusravi saadakse vastavat kutsetunnistust või -standardit omavalt isikult ja kes on kantud vastavasse riiklikku registrisse. 

Tegemist ei ole tööandja kohustusega, vaid võimalusega. Spordikulutuste piirmäär 100€ kehtib töötaja kohta kvartalis ning seda ei saa edasi kanda teisele töötajale ega järgmisse arvestusperioodi.

Kermarc