Maksumäärad 2019

31. dets. 2018
  • Alates 2019 aasta 1. jaanuarist on töötasu alammäär täistööaja eest 540€. Tunnitasu alammäär on 3,21€;
  • Tulumaksumäär ei muutunud ja see on 20%;
  • Dividendidele kohalduva juriidilise isiku tulumaksu määr on 20/80. Regulaarselt makstavatele dividendidele kohalduv juriidilise isiku tulumaksu määr on 14/86 ning füüsilisele isikule makstud dividendidelt täiendavalt kinnipidamisele kuuluv tulumaksu määr on 7%;
  • Maksuvaba summa sõltub isiku sissetulekust (kuus kuni 500€ ja aastas kuni 6000€). Maksuvaba summa rakendamiseks peab olema tööandjale esitatud avaldus;
  • Sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 165€ kuus;
  • Töötuskindlustusmakse määrad tööandjale on 0,8% ja töötajale 1,6%;
  • Kogumispensioni makse määr on 2%.

 

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

 

Kermarc