Kermarc - Raamatupidamisteenused

2. dets. 2022

 • 2023. aastal tõuseb maksuvaba tulu 500 eurolt 654 euroni kuus. Kui inimese brutotulu ühes kuus ületab 1200 eurot, hakkab maksuvaba tulu vähenema ja jõuab nulli 2100 eurose brutopalga juures. Ehk siis inimesel, kelle brutopalk on suurem, kui 2100 eurot, ei saa maksuvabatulu kasutada;
 • keskmine vanaduspension muutub maksuvabaks 704 euroni kuus. Seda nii töötavale, kui ka töölt koju jäänud pensionäridele. 704 eurot on kindel summa ja see ei sõltu inimese sissetuleku suurusest;
 • 1. jaanurist 2023 on uus miinimumpalk täistööajaga töötajatel 725 eurot  kuus. Seega on minimaalseks tunnitasuks 4,30 eurot tunnis;
 • sotsiaalmaksu miinimmumäär 2023. aastal on 215,82 eurot;
 • II samba kogumispensioni maks ja töötuskindlustusmakse määrad ei muutu ja jäävad samale tasemele. Kogumispension arvestatakse inimese brutotasult 2%, töötaja töötuskindlustusmakse suurus on 1,6% ning tööandja kohustus on arvestada 0,8% inimese bruto töötasult.

15. jaan. 2020

Maksuvaba tulu arvestus sõltub alates 2018. aastast mitmest tegurist. Kuna sissetuleku suurenedes maksuvaba tulu summa väheneb, siis on oluline teada, kuidas mõjutavad töötasu, pension, toetused ja teised tulud inimese maksuvaba tulu suurust. Teades oma aasta sissetulekuid, on juba jooksva aasta sees võimalus maksuvaba tulu arvesse võtta õiges summas ja vältida seeläbi tulumaksu juurdemaksmist. 


29. mai 2019

Enamik inimesi eelistaks vanaduspõlves pensionit, mis on vähemalt kaks kolmandikku nende viimasest palgast. Hästi toimiva pensionisüsteemiga riikides, näiteks Soomes ja Rootsis on see reaalsus, mille olulise komponendina on end tõestanud tööandjapension – termin, mis Eestis veel paljudele tundmatu, kuigi võimalusena lihtsasti kättesaadav.

Tööandjapension
Tööandjapension

Tööandjapension tähendab tööandja poolt täiendavate kogumispensioni maksete tegemist töötaja vabatahtlikku ehk III pensionisambasse.

Tegemist on täieliku kokkuleppega tööandja ja töötaja vahel nii maksete suuruse kui nende sageduse poolest, sest ühtegi riiklikku nõuet

ega ettekirjutust selle puhul ei ole.

Riikides, kus tööandjapension on kinnistunud, muutub see tavaliseks motivatsioonilisaks töötasule, näiteks Rootsis on võimalusega liitunud 90% töötavatest inimestest.


31. dets. 2018

 • Alates 2019 aasta 1. jaanuarist on töötasu alammäär täistööaja eest 540€. Tunnitasu alammäär on 3,21€;
 • Tulumaksumäär ei muutunud ja see on 20%;
 • Dividendidele kohalduva juriidilise isiku tulumaksu määr on 20/80. Regulaarselt makstavatele dividendidele kohalduv juriidilise isiku tulumaksu määr on 14/86 ning füüsilisele isikule makstud dividendidelt täiendavalt kinnipidamisele kuuluv tulumaksu määr on 7%;
 • Maksuvaba summa sõltub isiku sissetulekust (kuus kuni 500€ ja aastas kuni 6000€). Maksuvaba summa rakendamiseks peab olema tööandjale esitatud avaldus;
 • Sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 165€ kuus;
 • Töötuskindlustusmakse määrad tööandjale on 0,8% ja töötajale 1,6%;
 • Kogumispensioni makse määr on 2%.

 

 


30. dets. 2017

Alates 2018. aastast kehtib Eestis uus Tulumaksuseadus, mille alusel on eraisiku maksuvabaks tuluks kuus 500€ ja 6000€ aastas. See aga ei laiene kõikidele inimestele.

Üldine reegel on selline:

 • kuni 14 400€ aastase (kuni 1 200€ kuus) bruto sissetulekuga inimestele on maksuvabaks tuluks 500€ kuus ja 6000€ aastas;
 • alates 14 401€ aastas (alates 1 201€ kuus) hakkab lubatud maksuvaba tulu vähenema, jõudes nulli 2 100€ juures, kus iga lisanduv 1,80€ vähendab maksuvaba tulu 1€ võrra.
 • alates 2 101€ brutopalga saajad ei saa enda tulust maha arvata ühtegi senti maksuvaba tulu  ning tasuvad enda palgast 20% tulumaksu esimesest sendist alates.

28. dets. 2017

Alates jaanuarist 2018 muutub auto erisoodustusmaks. Regulatsioon kehtib vaid M1 kategooria autodele.

Uueks erisoodustuse maksustamise aluseks on liiklusregistris (tehnilises passis) näidatud kilovattide arv. Elektriautode puhul on maksustamise aluseks keskmine võimsus,

sisepõlemismootoriga autode puhul maksimaalne võimsus. Alla 5 aasta vanuste autode erisoodustuse hind on 1,96€ kw kohta kuus ja üle 5 aasta vanuste autode erisoodustuse hind on 1,47€ kw kohta kuus. Erisoodustuse maksimaalne hind jääb muutumatuks 130 kw võimsusega sõiduautode puhul. Alla 130 kw võimsusega sõiduautode erisoodustuse hind muutub soodsamaks ning üle 130 kw võimsusega kõrgemaks.


14. jaan. 2017

Järgnevalt selgitan millistel tingimustel on tööandjal maksuvabalt võimalik töötajale maksta isikliku sõiduauto kasutamise eest  hüvitist.

Vabariigi valituse määruse kehtestatud korra alusel saab maksta isikliku sõiduauto kasutamise hüvitist  tööalaste sõitude puhul:

 1. ametnikule;
 2. töötajale (töölepingu seaduse tähenduses) ja
 3. juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele.