Kermarc - Raamatupidamisteenused - Page 2

13. jaan. 2017

Kokkuvõte 01. jaanuarist 2017 kehtima hakanud maksumääradest:


  • tulumaksu kinnipidamise määr on 20%;
  • maksuvabatulu ühes kuus on 180 eurot (PS! Rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus);
  • täiendav maksuvabatulu pensioni korral on 236 eurot kuus (rakendavad ainult I ja II pensioni maksjad);
  • täiendav maksuvabatulu tööõnnetuse-või kutsehaigushüvitise korral on 64 eurot kuus;