Auto erisoodustusmaks 2018

28. dets. 2017

Alates jaanuarist 2018 muutub auto erisoodustusmaks. Regulatsioon kehtib vaid M1 kategooria autodele.

Uueks erisoodustuse maksustamise aluseks on liiklusregistris (tehnilises passis) näidatud kilovattide arv. Elektriautode puhul on maksustamise aluseks keskmine võimsus,

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

sisepõlemismootoriga autode puhul maksimaalne võimsus. Alla 5 aasta vanuste autode erisoodustuse hind on 1,96€ kw kohta kuus ja üle 5 aasta vanuste autode erisoodustuse hind on 1,47€ kw kohta kuus. Erisoodustuse maksimaalne hind jääb muutumatuks 130 kw võimsusega sõiduautode puhul. Alla 130 kw võimsusega sõiduautode erisoodustuse hind muutub soodsamaks ning üle 130 kw võimsusega kõrgemaks.

Näiteks: 

140 kw sõiduauto erisoodustuse hind oleks 274,40€ (140*1,96), millelt

  • tulumaks on 68,60€ (274,40 x 20/80)
  • sotsiaalmaksu kohustus 113,19€ (274,40+68,60)x 33%)
  • käibemaksu kohustus 45,73€ (274,40:1,2=228,67 ja 228,67 x 20%= 45,73)

Alates uuest aastast kaob võimalus sõiduauto erisoodustust deklareerida kilomeetripõhiselt. Seetõttu ei oma erisoodustushinna arvestamisel enam tähtsust kas tööandja autoga sõideti erasõite 10 km või 1000 km- erisodustusehind on sama. Sõidupäeviku pidamine erisoodustusmaksust ei vabasta.

Uue sättena on Tulumaksuseadusesse kirjutatud:

tööandjal, kes on sõiduki omanik või vastutav kasutaja on kohustus teavitada Maanteeametit, et sõiduautot kasutatakse vaid töö-,ameti-või teenindusülesannete täitmiseks.

Teavitamine on riigilõivuvaba ja seda saab teha Maanteeameti e-teeninduse keskonnas.

Samas –  kui vastav märge on Maanteeametis tegemata ei tähenda see automaatselt seda, et autoga tehakse lisaks töösõitudele ka erasõite.

Isikliku sõiduauto kasutamise regulatsioon ei muutu. Maksuvaba hüvitise piirmäär on endiselt 0,30€ kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem, kui 335€ kalendrikuus iga hüvitist maksva tööandja kohta
  • hüvitist võib maksta töötajale mitme sõiduki eest;
  • hüvitist võivad sama sõiduki eest maksta mitu tööandjat

Hüvituse aluseks on sõidupäeviku pidamine ja esitamine tööandjale.

Juhul kui isik on andnud enda auto tasuta ettevõttele kasutada ja selle autoga tehakse hiljem erasõite, siis tekib erisoodustus.

Kermarc